Volg ons op Facebook!

WAF

Windmolenarm Fryslân

Windmolenarm Fryslân (WAF) is een platform waarbij de verschillende actiegroepen zich kunnen aansluiten zodat we georganiseerd ons protest kunnen laten horen, elkaar kunnen steunen en van elkaars talenten gebruik kunnen maken. Gezamenlijk bereiken we meer dan als individuele actiegroep. WAF kan daarbij fungeren als communicatiepunt naar de politiek, pers en andere organisaties. 

Het aantal aangesloten actiegroepen dat lid is van WAF groeit nog steeds. Hier zijn er een aantal:

Dorpsbelang Burgwerd - http://www.burgwerd.info/dorpsbelang.html

Genoeg=Genoeg - http://www.genoegisgenoeg.eu/

Stichting Gjin romte foar Wiinhannel

Tegenstroom Beabuorren - http://www.baburen.nl/

Tzummarum-Firdgum MegaMolens Nee - http://www.megamolensnee.nl/

Windpark Froonacker Nee -

Stichting Duurzame Energie Bolsward

Wijnaldum-Megawindmolensnee - http://megawindmolensnee.nl/

 

Om u als actiegroep aan te melden kunt u een mailtje sturen via de contactknop dan nemen wij contact met u op voor een oriënterend gesprek.

 Dit is onze boodschap:

We streven naar een landschap waarin de plaatsing van moderne windmolens tot het uiterste moet worden beperkt. Deze molens zijn eenvoudigweg niet in te passen in een dichtbevolkt land en natuurlijk landschap, er is nauwelijks tot geen draagvlak onder de bevolking en ze zijn geen oplossing voor de duurzame opwekking van energie.

 Dit zijn onze oplossingen:

  • Besparen: er kan nog veel gewonnen worden door besparende maatregelen. Te denken valt aan de isolatie van woningen maar ook de aanschaf/vervanging van zuinige apparatuur. Het is zelfs mogelijk om tot 50% energie te besparen.  
  • Alternatieve vormen van energie opwekking: zonnepanelen, zonneboilers, geothermie maar ook getijdenstroming en biomassa kunnen een enorm resultaat opleveren.

De combinatie van besparende maatregelen en opwekking door alternatieve vormen leveren een resultaat op dat de windmolens totaal overbodig maakt. Daarnaast maakt het iedereen ook bewuster van het gebruik van energie wat nog eens een extra besparing oplevert. Met een 10 tal zonnepanelen kan ook de andere 50 %  bespaard worden en is het mogelijk om voor het stroom gedeelte energie neutraal te worden als gemiddelde huishouding. Op dit moment is de compensatie op de oplossingen die wij aandragen minimaal in verhouding met de bedragen die rondgaan in het windmolencircuit. Dat vinden wij onacceptabel en onrechtvaardig want het resultaat van onze oplossingen is vele malen beter zowel voor wat de energiehuishouding betreft als voor onze gezondheid en duurzame woon- en leefomgeving.

© Windmolenarm Fryslân - www.windmolenarmfryslan.nl